• Registrering, webshop
Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en kunnig och professionell leverantör av kemiska produkter inom det som är reglerad inom vår affärsidé.

Detta innebär att:
• Vi skall sträva efter att använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet på produkter, kemikalier och förnödenheter.
• Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande i sin relation till oss.
• Vi ska tillhandahålla ett välanpassat och optimalt sortiment för våra kunder.
• Alltid erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen utifrån givna förutsättningar som ska uppfylla kundens önskemål och krav.
• Hålla en hög leveranssäkerhet.
• Vid utveckling och anpassning av nya produkter testa alltid produkter enligt uppställda krav innan frisläppning.
• Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord.
• Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Utfärdat av

Bengt Westerblad VD

2017-06-19

 

BS KEMI AB, Box 525, 136 25 Haninge | Besöksadress: Rörvägen 53, 136 50 Haninge | orgnr: 556524-4760 | Telefon. 08-504 103 80 | Fax. 08-500 238 31

Copyright © 2019. BS KEMI AB.

S5 Box

Välkommen, Logga in till shopen


Shoppen är stängd.
The shop is closed